mun. Chisinau, sos. Muncesti, 170

English version   Русский язык     022 522 794 office@hidrocom.md

PENETRON

Material pentru impermeabilizarea construcţiilor din beton cu efect de penetrare.

Descriere

Amestec uscat pe bază de cimenturi speciale, nisip cuarţos de granulometrie determinată şi adaosuri chimice active.

Domeniul de utilizare

• Înlăturarea infiltrării apei în elementele din beton prefabricat şi suprafeţele monolite.
• Impermeabilizarea microfisurilor în construcţiile monolite din beton
• Poate fi aplicat pe toate suprafeţele din beton cu o bună calitate structurală – noi sau
vechi.
• Stoparea infiltrării apei între fundament şi perete.

Proprietăţi

• Devine parte componentă a betonului
• Pătrunde adânc în beton, astupând capilarele şi fisurile până la 0,4 mm
• Poate fi aplicat atât din interiorul, cât şi din exteriorul construcţiei
• Utilizarea materialului PENETRON permite prevenirea pătrunderii apei prin beton chiar şi în prezenţa unei presiuni hidrostatice înalte
• Utilizarea materialului permite prevenirea coroziunii şi a influenţei mediilor agresive (acizi, ape freatice, apă de mare) a construcţiilor din beton şi beton armat
• Utilizarea PENETRON-ului permite sporirea indicilor de impermeabilitate, durabilitate, rezistenţei la îngheţ.
• Nu este toxic, se utilizează în rezervoarele cu apă potabilă.

„Penetron-ul” se amestecă cu apă, mortarul obţinut se aplică cu peria pe suprafața umedă a betonului. Cu cât umiditatea betonului este mai mare, cu atât este mai eficient procesul de pătrundere a componentelor chimice active. Drept urmare, în interiorul betonului se formează săruri complexe – formațiuni sub formă de cristale insolubile aranjate aleatoriu în formă de ace. Reţeaua din aceste cristale insolubile umple capilarele, microcrăpăturile și porii cu o lăţime de până la 0,4 mm. În funcție de densitatea, porozitatea betonului, umiditatea și temperatura ambiantă, adâncimea de penetrare a componentelor chimice active atinge câteva zeci de centimetri. Odată cu dispariția apei, procesul de formare a cristalelor se stopează. Când revine apa, procesul de formare a cristalelor se reia.
Betonul tratat cu Penetron îşi păstrează permeabilitatea la vapori.

Punere în operă

  • PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR SUPUSE HIDROIZOLĂRII

Înaintea utilizării PENETRON-ului se va curăţi suprafaţa betonului de murdărie, praf, produse petroliere, lapte de ciment şi alte substanţe ce pot împiedica pătrunderea materialului şi formarea cristalelor. Suprafaţa betonului trebuie să aibă capilarele deschise, de aceea suprafeţele absolut netede se prelucrează cu ajutorul periei metalice. Înaintea utilizării PENETRON-ului, se umezeşte betonul până la saturarea completă.

  • PREPARAREA MORTARULUI

În vasul pentru prepararea mortarului se toarnă amestecul uscat şi apă în raport de 1 kg amestec uscat PENETRON la 0,4 l apă ( 2 părţi de PENETRON la 1 parte de apă conform volumului). Apa se toarnă în amestecul uscat şi nu invers. Se pregăteşte o cantitate de mortar care să poată fi folosită timp de 30 min. În timpul utilizării, mortarul se amestecă regulat. Nu se admite adăugarea repetată a apei.

  • EXECUTAREA LUCRĂRILOR

PENETRON-ul se aplică în 2 straturi. Consumul de amestec uscat constituie 0,8 – 1,2 kg/m2 pentru două straturi (în funcţie de rugozitatea suprafeţei prelucrate). Al doilea strat se aplică peste 2 ore, dar nu mai târziu de 6 ore. Înaintea aplicării celui de al doilea strat, suprafaţa se umezeşte. PENETRON-ul se aplică ajutorul periei din fibre sintetice sau cu ajutorul echipamentelor de pulverizare. Pregătirea şi aplicarea mortarului se efectuează în mănuşi din cauciuc.

Atenţie! Temperatura de aplicare de la +5ºС pînă la +35ºС.

Îmbinările, crăpăturile mai mari de 0,4 mm se astupă cu ajutorul mortarului de PENECRETE.

  • RESTABILIREA HIDROIZOLĂRII ORIZONTALE ÎNTRE FUNDAMENT ŞI PERETE.

În fundamentul de beton se vor fora găuri (în forma tablei de şah) cu diametru 20-25 mm înclinate sub un unghi de 30-45O faţa de orizontala. Distanţa între găurile de foraj pe orizontală constituie 200-300 mm, pe verticală – 150-200 mm. Adâncimea găurilor– cel puţin 2/3 din grosimea peretelui.

Găurile de foraj obţinute se spală cu apă şi se se umplu cu mortarul de PENETRON. Orificiile se astupă cu ajutorul mortarului de PENECRETE.

  • PROTEJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SUPRAFEŢEI PRELUCRATE

Construcţii din beton prelucrate cu PENETRON nu necesită îngrijirea specială. Este suficient ca suprafaţa prelucrată să fie umedă pe parcursul a trei zile, dacă este necesar – se umezeşte betonul.

  • ELEMENTE DE FINISAJ

Se recomandă vopsirea și efectuarea lucrărilor de finisare după 14 zile în urma prelucrării cu Penetron. Înainte de aplicarea acestor materiale, suprafețele tratate cu Penetron se neutralizează cu o soluție apoasă 5-10% de acid acetic sau se prelucrează suprafaţa cu ajutorul periei cu fibre metalice.

Note

Pentru a impermeabiliza îmbinările şi crăpăturile cu o lăţime mai mare de 0,4 mm folosiţi Penecrete împreună cu Penetron.

Ambalaj Pretul pentru căldare (MDL)
Penetron (5 kg) 700
Penetron (25 kg)  3350